Sevärdheter  Historia  Unga Umeå

CityGuide.se

Evenemang, nöje, kultur och turistinformation från Trelleborg till Kiruna. Vi finns i 80 städer runt landet och fler kommer snart. Vi håller koll på var och när alla större evenemang händer i Sverige så att du lätt kan planera din semester eller weekendresa med hjälp av oss.Vi söker - Samarbetspartner

CityGuide.se växer och vi söker en duktig utvecklare och programmerare. Vi tar också gärna emot pressreleaser om utflyktsmål, sevärdheter och evenemang.

Kontakta oss


 Sweden.se
Umeå
Namnet "Umeå" är ursprungligen en böjningsform av älvnamnet "Uma", som troligen betyder "den dånande". Första gången som Umeå omnämns i skrift är 1314 när Umeå kyrksocken nämns i en statlig skattelängd och därmed börjar betraktas som en del av Sverige. Vid den tiden fanns centrum ungefär vid nuvarande Backens kyrka där det fanns handelsplats, hamn och en träkyrka. Under 1400-talet flyttar allt fler svenskar till området och Umeå fungerar som navet för nybyggarna i övre Norrland. Under denna period styrs regionen av riddaren på Korsholmens slott på den numera finska sidan av Kvarken. Umeå får sina första stadsprivilegier i december 1588 av Johan III.

Syftet med att inrätta en stad vid Umeälven var att kontrollera och organisera handeln med lappmarken och övriga delar norr om Umeå. Kungen önskade att köpmännen i socknarna norr om Umeå skulle flytta till den nya staden för att bedriva handel. Stadens centrum låg där Uma kyrksockens centrum hade legat, men intresset för den nya staden var inte detsamma som kungen hade hoppats och staden dog ut när de sex friåren hade löpt ut. 1621 var det åter dags att försöka anlägga en stad vid Umeälven och denna gång var den Gustav II Adolf som skickade en delegation som skulle ålägga bönderna i Umeå socken att anlägga en stad fem kilometer nedströms den gamla stadens centrum, vid det nuvarande Umeås centrum. Entusiasmen bland socknens bönder var inte heller denna gång så stor, men 22 juni 1622 utfärdade riksrådet stadsprivilegierna för Umeå.

Det svala intresset för att anlägga en stad gjorde att den nya stadens handelsområde begränsade sig till den egna socknen samt Bygdeå och Lövånger medan de angränsande socknarna Skellefteå och Burträsk tillföll Piteå som erhållit stadsprivilegier året innan. Nordmaling blev tillåtet handelsområde 1634, men det delade man med Härnösand. 1638 bildades Västerbottens län, som då bestod av nuvarande Västerbottens och Norrbottens län, och Umeå med sina 40 invånare blev residensstad i det nya länet. Inledningen av 1700-talet var minst sagt eldfängd. Sverige låg i krig med Ryssland och ryska trupper brände ned staden 1714 för att sedan bränna ned den återuppbyggda staden 1720. När Umeå i princip var en kåkstad och befolkningen kämpade för att åter bygga upp staden passade ryssarna på att bränna ned de kojor som umeborna bodde i 1721. Staden repade sig åter och Carl von Linné beskrev staden 1734 med orden "Umeå, en liten stad som ännu eij wähl reparerat sig efter det skadestånd den led af fiendens eld, då den totaliter blef afbränd.". 1764 inrättades övre Norrlands första lasarett i Umeå, nuvarande Storgatan 26.

1809 var det åter dags för ryssarna att inta staden. I mars 1809 intogs Umeå av ryska trupper under förhållandevis fredliga former, men de ryska trupperna tvingades lämna staden efter endast ett par dagars belägring på grund av en kommande fredsförhandling. I slutet av maj var det åter dags för ett ryskt anfall och den svenske generalen Georg Carl von Döbeln utrymde staden, som intogs av de ryska trupperna 1 juni. Ryssarna behöll staden ända fram till dess att den ryske generalen Kamenskij tvangs till reträtt i Ratan den 20 augusti och lämnade Umeå mest beroende på brist på förnödenheter tre dagar senare. Den 25 juni 1888, samma dag som Sundsvall, var det åter dags för staden att brinna ner till grunden. Allt började med en brand i bryggeriet, som låg väster om Renmarksbäcken ungefär vid Storgatan 38, och brinnande takspån från bryggeriets tak följde med de kraftiga vindarna österut över staden. Tidigare på morgonen hade en brand brutit ut vid ett sågverk i Holmsund varför stadens ångbrandspruta hade transporterats till Holmsund. Den kraftiga vinden och avsaknaden av brandsprutan gjorde att branden spred sig snabbt mellan husen i de trånga gatorna i staden. Först när branden nådde Östra Esplanaden hejdades den av de björkar som stod längs esplanaden och husen öster om esplanaden, där ibland fängelset från 1871 skonades från branden. Totalt blev c:a 2300 av stadens 3000 invånare hemlösa i branden, men ingen omkom i branden.

När staden åter skulle byggas upp beslutades att gatorna inte fick vara för trånga och att björkar skulle planteras längs alla gator i staden och därmed var björkarnas stad född. Staden byggdes upp igen och fick 1892, som fjärde stad i Sverige, elektrisk gatubelysning. I mitten av 1890-talet var järnvägen på väg till Umeå samtidigt som staden byggdes upp. När rådhuset skulle byggas var det klart att järnvägsstationen skulle ligga norr om rådhuset och med älven och hamnen söder om rådhuset. Vid den tiden var hamnen infarten till staden och därför borde rådhusets entré vara mot älven, men eftersom kungen skulle komma till staden och inviga järnvägen kunde man inte ha rådhusets baksida mot järnvägen och lösningen på problemet blev att rådhuset fick två entréer, en mot järnvägen och en mot älven. Så när kung Oscar II anlände med tåg 1896 möttes han av rådhuset ena av två framsidor. 1901 blev Umeå regementsstad när Norrlands dragonregemente kom till Umeå och 8 år senare flyttades Västerbottens regemente till staden.

I slutet av 1950-talet tilldelades Umeå Norrlands första universitet och ett framgångsrikt projekt i Sverige var ett faktum. Umeås befolkning ökade med 1000 invånare per år med "svackor" under 1980-talet och slutet av 1990-talet. Under dessa år har även en mängd bostadsområden byggts, där Ålidhem, Mariehem, Ersboda och Umedalen är de största.

Denna artikel omfattas av GNU Free Documentation License. Den använder sig av material från Wikipediaartikeln "Umeå".

 Om CityGuide
CityGuider: | CityGuide Europe | CityGuide World | CityGuide US | CityGuide Mexico


 

Annonser